Bắc Giang thông báo điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

0
28
Ngày 16/7, Sở GD&ĐT Bắc Giang vừa có văn bản về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2021-2022.
Văn bản của Sở cho biết, căn cứ chỉ tiêu Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT; số thí sinh đăng ký dự tuyển; số thí sinh đăng ký dự thi tại các trường THPT: Sơn Động số 3, Lục Ngạn số 3, Lục Ngạn số 4, Tứ Sơn có nguyện vọng được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú (PT DTNT); Sở GD&ĐT điều chỉnh hình thức tuyển sinh lớp 10 THPT của các trường THPT: Sơn Động số 3, Lục Ngạn số 3, Lục Ngạn số 4, Tứ Sơn.
Cụ thể, các trường THPT: Sơn Động số 3, Lục Ngạn số 3, Lục Ngạn số 4, Tứ Sơn thực hiện tuyển thẳng cho các thí sinh đủ điều kiện theo quy định đã đăng ký dự thi vào trường năm học 2021-2022.
Các thí sinh có nguyện vọng dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào các trường PT DTNT sẽ dự thi tại các Hội đồng coi thi: Cụ thể, trường THPT Sơn Động số 3 có 13 thí sinh dự thi tại Hội đồng coi thi Trường THPT Sơn Động số 2; Trường THPT Lục Ngạn số 3 có 1 thí sinh dự thi tại Hội đồng coi thi Trường THPT Lục Ngạn số 1; Trường THPT Lục Ngạn số 4 có 54 thí sinh dự thi tại Hội đồng coi thi Trường THPT Lục Ngạn số 2; Trường THPT Tứ Sơn có 22 thí sinh dự thi tại Hội đồng coi thi Trường THPT Lục Nam. 
Các trường THPT: Sơn Động số 3, Lục Ngạn số 3, Lục Ngạn số 4, Tứ Sơn có trách nhiệm thông báo cho toàn thể phụ huynh, thí sinh biết. Bên cạnh đó, lập danh sách, thông báo, hướng dẫn đến từng thí sinh có nguyện vọng dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào các trường PT DTNT đi thi tại Hội đồng thi theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các trường THPT nơi các thí sinh này dự thi để quản lý, hỗ trợ thí sinh dự thi kịp thời.
Đối với trường THPT Sơn Động số 2 bố trí cho 13 thí sinh đăng ký dự thi tại Trường THPT Sơn Động số 3 dự thi tại phòng thi số 15 (cùng 4 thí sinh dự thi tại Trường THPT Sơn Động số 2). 
Tại trường THPT Lục Ngạn số 1 bố trí cho 1 thí sinh đăng ký dự thi tại Trường THPT Lục Ngạn số 3 dự thi tại phòng thi số 38 (cùng 16 thí sinh dự thi tại Trường THPT Lục Ngạn số 1).
Còn tại trường THPT Lục Ngạn số 2 bố trí cho 54 thí sinh đăng ký dự thi tại Trường THPT Lục Ngạn số 4 dự thi, cụ thể: Bố trí thêm 2 phòng thi với 48 thí sinh, còn 6 thí sinh bố trí vào phòng thi số 26 (cùng 8 thí sinh dự thi tại Trường THPT Lục Ngạn số 2).
Trường THPT Lục Nam bố trí 1 phòng thi cho 22 thí sinh đăng ký dự thi tại Trường THPT Tứ Sơn.
Sở GD&ĐT lưu ý, khi thu bài, các bài thi của các trường THPT: Sơn Động số 3, Lục Ngạn số 3, Lục Ngạn số 4, Tứ Sơn – được đóng túi và niêm phong riêng.
Trong trường hợp nếu thí sinh không trúng tuyển vào trường PT DTNT thì tiếp tục được nhập học tại trường thí sinh đăng ký dự thi.
Thu Hà-t/h