Hà Nội: Hàng hóa đầy ắp, lượng người mua không đông

0
67
TH