Ngày (16/8), công bố kết quả thi tốt nghiệp đợt 2

0
143
Theo đó thời gian công bố kết quả thi sẽ từ 13h00 ngày 16/8/2021, thay vì ngày 24/8/2021 như kế hoạch trước đó.

Ngày 15/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Giang, Cao Bằng, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Tiền Giang, Đồng Nai, Vĩnh Long, An Giang về việc điều chỉnh Lịch công tác đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Theo đó, tiếp theo Công văn số 3026/BGDĐT-QLCL ngày 20/7/2021, căn cứ thực tế triển khai của các đơn vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh Lịch công tác tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Cụ thể, thời gian công bố kết quả thi sẽ từ 13h00 ngày 16/8/2021, thay vì ngày 24/8/2021;

Thời gian xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ hoàn thành chậm nhất ngày 18/8/2021, thay vì ngày 26/8/2021;

Thời gian cập nhật vào Hệ thống quản lý thi và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thôn sơ bộ về Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ hoàn thành chậm nhất ngày 19/8/2021, thay vì ngày 27/8/2021;

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Thời gian cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh hoàn thành chậm nhất ngày 23/8/2021, thay vì ngày 30/8/2021;

Thời gian in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh hoàn thành chậm nhất ngày 23/8/2021, thay vì ngày 30/8/2021;

Thời gian thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo từ ngày 16/8 đến hết ngày 23/8/2021; thay vì từ ngày 24/8 đến hết ngày 31/8/2021.

Thời gian tổ chức phúc khảo (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 29/8/2021.

Thời gian gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 05/9/2021, thay vì ngày 15/9/2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị căn cứ Lịch điều chỉnh để triển khai các khâu tiếp theo của Kỳ thi; trong đó, lưu ý chuẩn bị các điều kiện cần thiết để công bố kết quả đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 từ 13h00 ngày 16/8/2021.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam:

https://giaoduc.net.vn/tra-cuu-diem-thi.gd

Thùy Linh