Nhóm đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch covid-19

0
47

TP Hà Nội quyết định chi khoảng 350 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 320.000 người khó khăn do ảnh hưởng đại dịch, mức tiền 1-3 triệu đồng/người

Mai Anh-t/h