KIÊN GIANG ĐÓN HƠN 7,5 TRIỆU LƯỢT DU KHÁCH TRONG NĂM 2022

Năm 2022 tỉnh Kiên Giang đã tập trung tối đa các nguồn lực, giải pháp để phục hồi và phát triển hoạt động du lịch, thu về những kết quả khả quan.
Theo thống kê, năm 2022, đãcó hơn 7,5 triệu lượt khách du lịch đến Kiên Giang, vượt hơn 35% kế hoạch năm. Trong đó khách quốc tế đón trên 223.000 lượt, doanh thu từ du lịch đạt hơn 10.500 tỉ đồng, vượt 36,7% kế hoạch năm.
Có thể là hình ảnh về thiên nhiên
Năm 2023, tỉnh Kiên Giang đặt mục tiêu đón 8,3 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch. Trong đó, khách du lịch quốc tế là hơn 350.000 lượt khách; tổng doanh thu du lịch trên 13.000 tỷ đồng, tăng gần 23% so với năm 2022.
Có thể là hình ảnh về 5 người và ngoài trời
Tỉnh Kiên Giang cũng sẽ phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Đồng thời, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh du lịch phát triển; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư, phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch…/.
Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2.
Lê Huy Hải