Nữ họa sĩ hoạt hình điều hành ứng dụng truyện tranh tỷ USD