5 NĂM TUỔI TRẺ VĨNH LONG THỰC HIỆN HƠN 560 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN GIẢI PHÁP SÁNG TẠO

Triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” 5 năm qua các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều nội dung giải pháp thiết thực, hiệu quả qua đó khơi dậy và thúc đẩy tinh thần sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.
Để phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” gần hơn với thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên chủ động đề xuất đăng ký thực hiện các đề tài khoa học, các sáng kiến, giải pháp sáng tạo để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội.
Tính đến nay, tuổi trẻ Vĩnh Long đã thực hiện được 547 đề tài, sáng kiến, giải pháp sáng tạo. Trong đó, có  293 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên trẻ; 24 đề tài nghiên cứu khoa học được Đoàn, Hội hỗ trợ triển khai và 230 sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh như tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, thời gian sản xuất; đổi mới, cải tiến kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm và làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp hơn 1,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đoàn viên thanh nên các đơn vị cũng đã đưa vào áp dụng 17 sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân, có giá trị làm lợi đạt gần 1 tỷ đồng./.
Chương trình Thời sự phát sóng lúc 18h30 trên THVL1.
Phạm Tuấn